Динаміка мовного розвитку молодшому шкільному віці. Діти шкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для дошкільнят
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Динаміка мовного розвитку молодшому шкільному віці. Діти шкільного віку

Динаміка розвитку мовних функцій в учнів молодших класів 534

Нейропсихологічне обстеження дозволяє визначити ступінь розвитку вищих психічних функцій дитини. Важливою стороною такого обстеження є вивчення стану мовних процесів, в зв'язку з чим ми поставили завдання простежити динаміку розвитку мови у дітей під час їх навчання в молодшій школі.

Протягом чотирьох років нами проводилося Нейропсихологічне обстеження 46 учнів однієї з московських шкіл. Була використана методика А. Р. Лурии [4], адаптована в Лабораторії нейропсихології МГУ для дітей 6-9 років [2]. Діти обстежувалися раз на рік з I по IV клас. Вік дітей - від 6 років 6 місяців до 10 років 7 місяців.

Методика

1. Дослідження вільних і спрямованих асоціативних реакцій

За допомогою цієї проби вивчається здатність активного вилучення слів, можливість перемикатися з одного слова на інше, з однієї семантичної групи на іншу. Крім того, спрямований асоціативний експеримент дозволяє досліджувати здатність дитини розрізняти і відбирати слова потрібної граматичної категорії, в даному випадку - дієслів, і здійснювати точний вибір слів однієї лексико-семантичної категорії.

Процедура проведення проби

Проба складається з трьох завдань. У першому завданні дитині пропонується говорити якомога більше будь-яких слів. У другому його просять називати слова, що позначають дії, а в третьому - рослини. Час актуалізації у всіх трьох завданнях обмежується 1 хвилиною. Для того щоб дитина не відволікався на сторонні подразники, не називав навколишні його предмети і був повністю зосереджений на завданні, його просять виконувати завдання із закритими очима.

Система оцінки

У кожному з трьох завдань фіксуються продуктивність і число різних помилок - повторив, а при назві дій і рослин - неадекватних завданням слів. Продуктивність визначається наступним чином: в кожному асоціативному завданні підраховується загальна кількість актуалізованих дитиною слів, з якого вираховується число повторів і неадекватних завданням слів (при назві дій і рослин).

 • Ахутина Т. В. Породження мови: нейролінгвістичне аналіз синтаксису М. тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ять.
 • Ахутина Т. В. Ігнатьєва С. Ю. Максименко М. Ю. Полонська Н. Н. Пилаєва Н. М. Яблокова Л. В. Методи нейропсихологічного обстеження дітей 6-8 років.// Вісник Моск. ун-ту. Сер. 14. Психологія. 1996. № 2.
 • Лурія А. Р. Травматична афазія М. 1 947.
 • Лурія А. Р. Вищі коркові функції. 2-е изд. М. тисяча дев'ятсот шістьдесят-дев'ять.
 • Полонська Н. Н. Яблокова Л. В. Розвиток довільності мовних процесів в молодшому шкільному віці // Школа здоров'я. 1998. № 1.
 • Цвєткова Л. С. Ахутина Т. В. Пилаєва Н. М. Методика оцінки мови при афазії. М. 1981.
 • Doi: 10.17759 / cpse.10.17759 / cpse03

  Особливості розвитку мовлення в молодшому шкільному віці.

  Мова - що склалася в процесі матеріальної перетворюючої діяльності людей форма спілкування, опосередкована мовою.

  Процес мовлення передбачає, з одного боку, формування і формулювання думок мовними (мовними) засобами, а з іншого боку, сприйняття мовних конструкцій та їх розуміння. Таким чином, мова є психолінгвістичний процес, форму існування людської мови.

  1. сприяє розвитку інших психічних процесів;

  2. наскрізний процес тільки у людини для усвідомленої психіки;

  3. Не інтерперсональний, а міжіндивідуальну характер;

  4. це не просто процес, це діяльність.

  Функції мови: аналізує, яка планує, інтелектуальна, комунікативна, регулююча.

  Характеристики мови . фонетична, лексична, граматична, синтаксична.

  Класифікація мови (по Л. С. Виготскому)

  Егоцентрична . Мова, звернена до самого себе, що регулює і контролює практичну діяльність дитини. Спочатку дитина адресує зовнішню мова дорослому, пропонуючи допомогти йому, потім він сам починає аналізувати ситуацію за допомогою мови, намагаючись знайти вихід. І, нарешті, за допомогою мови він починає планувати те, що він не може зробити за допомогою безпосереднього дії. Так по Л. С. Виготському народжується інтелектуальна і регулює поведінку функція мови самої дитини. Егоцентрична мова переходить у внутрішню.

  Внутрішня мова. Це різні види використання мови поза процесом реальної комунікації. В онтогенезі внутрішня мова формується в процесі інтеріоризації зовнішньої мови. Є 3 типи внутрішнього мовлення: а) мова про себе - внутрішнє промовляння, б) власне мова - як засіб мислення, що використовує специфічну структуру (коди образів і схем), в) внутрішнє програмування - формування та закріплення в специфічних одиницях задуму мовного висловлювання.

  Зовнішня мова. Вербальне спілкування за допомогою мовних засобів, які сприймаються на слух. Буває усна (монологічного і діалогічна мова) і письмова. Монологічне мовлення - розгорнута мова в основі якої лежить і самостійний мотив, і самостійний задум, які повинні бути достатньо стійкі, визначаючи створення програми активного самостійного мовного висловлювання. Діалогічна - бесіда, зазвичай ситуативна.

  Письмова мова. Мова без співрозмовника, її мотив і задум повністю визначається суб'єктом. Спирається лише на досить повне використання розгорнутих граматичних засобів мови.

  З розвитком мислення відбувається розвиток всіх форм мовлення людини.

  За допомогою мови учні вивчають навчальний матеріал, спілкуються, впливають один на одного і впливають на себе в процесі самонавіювання.

  Чим активніше учні удосконалюють усну, письмову та інші види мови, поповнюють свій словник, тим вище рівень їх пізнавальних.

  Взаємозв'язок мовлення та мислення . Традиційно ставиться питання про ставлення думки до слова, мислення до мови. Функції мови як функції вищі, властиві людині форми психологічного спілкування можливі лише завдяки тому, що людина за допомогою мислення узагальнено відображає дійсність. Значення слова, його узагальнене відображення являє собою акт мислення.

  Методи дослідження рівня мовного розвитку дітей молодшого шкільного віку

  Мовленнєвий розвиток - це перше і основне, що завжди перевіряється логопедами та педагогами при вступній співбесіді з майбутніми першокласниками. Особлива увага приділяється перевірці правильності вимови (з метою попередження дисграфії), а також перевірка того, чи є у дитини необхідний для роботи за програмою першого класу словниковий запас. Його власна мова повинна бути граматично правильною.

  Діагностуючи мовленнєвий розвиток дитини, необхідно зрозуміти: їм засвоєні численні стандартні мовні звороти або ж основні правила побудови мови.

  У методиці визначення готовності дітей до школи Л. А. Ясюкова розглядаються такі тестові завдання, як «мовні антоніми», «мовні класифікації» і «довільне володіння мовою» (додаток №3). Для цієї індивідуальної роботи введені загальні правила. По-перше, тестування (10-20 хвилин) бажано проводити в окремому кабінеті, викликаючи дітей по черзі; по-друге, в процесі індивідуальної роботи важливо якомога докладніше фіксувати всі особливості відповідей і поведінки дитини; по-третє, інструкції до індивідуальних завдань повинні бути абсолютно однаковими для всіх дітей, варіювати або змінювати текст інструкцій можна; і, по-четверте, індивідуальну діагностику можна проводити в 2-3 прийоми, а не обов'язково відразу.

  У тесті «Мовні антоніми» психолог каже дитині слово, а той повинен назвати слово з протилежним значенням. Труднощі з відповіддю, нездатність без підказки знайти антонім свідчить про те, що дитина не може оперувати окремими ознаками у відриві від цілісного образу предмета.

  «Мовні класифікації» - це завдання характеризує активний словниковий запас, загальну обізнаність дитини, його мовну активність. Крім того, завдання дозволяє певною мірою з'ясувати, наскільки словниковий запас дитини відповідає тому словникового запасу, на який орієнтована програма першого класу. Якщо дитина володіє елементарними узагальнюючими категоріями, знає назви риб, які не плутається в назвах міст, то, як показали спеціальні спостереження, його загальна поінформованість і культурний рівень в цілому більш ніж достатні для першокласника.

  Подібний якісний аналіз дозволяє краще зрозуміти особливості мовного розвитку.

  Завдання «Довільний володіння мовою» складається з трьох пунктів, це:

  Виправлення семантично невірних фраз;

  Якщо це завдання дитина в основному виконує правильно, то це свідчить про його хорошому мовному розвитку.

  За кожним завданням в тестах підраховується загальна сума балів.

  Узагальнений показник «Мовний розвиток» інтерпретується по зонам:

  I зона - Затримка мовного розвитку (ускладнення неврологічного або фізіологічного характеру).

  II зона - Слабкий рівень мовного розвитку: свідчить про наявність проблем в мовному розвитку, причину яких необхідно визначити, перш ніж давати будь-які рекомендації або починати роботу з дитиною. Найбільш ймовірні причини:

  - Дитина відноситься до крайніх Візуалам або кинестетикам;

  - Високий рівень тривожності

  - Дитина ригідний, з уповільненою врабативаемості;

  - Слабка мовна пам'ять;

  - Дитина з елементами аутизму в поведінці;

  - Нетовариський, замкнута дитина.

  III зона - Середнє мовленнєвий розвиток (досить для навчання за загальноосвітньою програмою).

  IV-V зони - Хороший і високий рівні мовного розвитку (проте, перш ніж дати сприятливий прогноз, необхідно подивитися, як розвинене у дитини мислення. Випередження в мовному розвитку зазвичай пригнічує формування мислення).

  Дані методики в більшій мірі орієнтовані на учнів перших класів. Для вивчення сформованості навичок читання в учнів других класів можна використовувати методику «Реконструкція пропозицій».

  В основу тесту, діагностуючого сформованість навички читання, покладений метод реконструкції тексту, запропонований Еббінгаузом. Дитині для самостійного прочитання дається невеликий уривок з будь-якого твору (5-7 речень, пов'язаних за змістом). У пропозиціях пропущені окремі слова, відсутність яких, тим не менше, дозволяє зрозуміти загальний зміст тексту. Дитина повинна вставити пропущені слова. У загальноосвітніх класах це завдання виконується в процесі індивідуального тестування. Обробка результатів здійснюється за допомогою порівняння слів, які наведені в ключі.


  Інформація про ообразованіі:

  Педагогічна думка в кінці XIX - початку XX ст
  Костянтин Миколайович Вентцель (1857 - 1947) відкидав стару школу. Наполягав на організації таких навчально-виховних установ, де дітям надається повна свобода самостійного розвитку, не стиснута заздалегідь наміченими планами і програмами. "... Що краще - дати дитині готову відповідь.

  Методи вивчення самооцінки у дітей старшого дошкільного віку з порушенням слуху
  Для дослідження рівня сформованості самооцінки та рівня домагань дітей старшого дошкільного віку з порушенням слуху був сформований комплекс методик, що включають в себе суб'єктивні і об'єктивні методи. Таким чином, були використані наступні методи: 1) Метод тестової діагностики - «С.

  Поняття норми і відхилення від норми в соціальній педагогіці
  В будь-якому суспільстві незалежно від того, на якій стадії розвитку воно знаходиться - будь то процвітаюча, економічно розвинена країна або розвивається суспільство, є люди, які потребують особливої уваги до себе. Це - люди, які мають будь-які відхилення у фізичному, психічному або соціальному розвитку.

  Категорії

  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...