Вплив дидактичні ігри на розвитку словника дітей. Ігри для дітей MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для дошкільнят
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Вплив дидактичні ігри на розвитку словника дітей. Ігри для дітей

Вплив дидактичних ігор на процес формування словника дітей старшого дошкільного віку

На всіх етапах історичного розвитку людства цінувалися і були гідні захоплення люди, які мають багатий словниковий запас. Бідність словника заважає повноцінному спілкуванню, а, отже, і загальному розвитку дитини. І, навпаки, багатство словника є ознакою добре розвиненою мови і показником високого розумового розвитку. На сучасному етапі дослідниками доведена величезна роль дошкільного дитинства в накопиченні знань, формуванні словникового запасу. Словниковий запас дітей формується за рахунок пізнання навколишньої дійсності, предметного світу, що доведено в психології.

Проблемою формування словника дітей дошкільного віку займалися багато дослідників. Аналіз природи слова та особливостей освоєння дітьми лексики здійснювали Є. І. Тіхеева, М. М. Коніна, Л. А. Пеньевская, В. І. Логінова, В. В. Гербова, А. П. Іваненко, В. І. Яшина. Специфіка засвоєння слова як лексичної системи, його зв'язку з іншими лексичними одиницями вивчали Ф. А. Сохін, О. С. Ушакова, Е. М. Струніна.

Важливою умовою формування словника дошкільника є вибір ефективних, доцільних методів і прийомів, а також форм здійснення даної роботи педагогами. Організація дидактичних ігор хоч і є традиційним методом у дошкільній освіті, але вимагає творчого підходу, поновлення методики їх проведення за рахунок пошуку ефективних прийомів керівництва, мотивації дітей. Виходячи з вище викладених теоретичних положень, ми сформували мету і завдання дослідження.

Мета дослідження полягає у вивченні впливу дидактичних ігор на процес формування словника дітей старшого дошкільного віку.

Об'єктом нашого дослідження є процес розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Предметом дослідження виступають дидактичні ігри, як засіб ознайомлення з якостями і властивостями предметів.

 • У процесі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури виявити сутність словникової роботи в ДНЗ та її основні напрямки.
 • Розкрити особливості засвоєння словника дітей в старшому дошкільному віці.
 • Намітити основні шляхи формування уявлень про якості і властивості предметів.
 • Провести спеціальну експериментальну роботу зі збагачення словника дітей старшого дошкільного віку в процесі організації дидактичних ігор з ознайомлення з якостями і властивостями предметів.
 • Гіпотеза рівень сформованості словника дітей старшого дошкільного віку підвищиться, якщо:

 • У ДОП будуть систематично організовуватися спеціальні дидактичні ігри по ознайомленню з якостями і властивостями предметів.
 • В ході проведення дидактичних ігор будуть створені всі необхідні умови для збагачення словника дітей і задоволення їх пізнавальної активності.
 • Зміст дидактичних ігор буде підноситися в цікавій формі, будуть присутні елементи експериментування.
 • 1. Значення словникової роботи для всебічного розвитку дітей дошкільного віку

  У сучасній методиці словникова робота розглядається як цілеспрямована педагогічна діяльність, яка забезпечує ефективне освоєння словникового складу рідної мови [1, c.15].

  Розвиток словника розуміється як тривалий процес кількісного накопичення слів, освоєння їх соціально закріплених значень і формування вміння використовувати їх в конкретних умовах спілкування.

  Слово забезпечує зміст спілкування. Вільна усна (і письмова) мова спирається, перш за все, на володіння достатнім словниковим запасом.

  Для того щоб розкрити сутність і значення словникової роботи з дітьми, її місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення, звернемося до характеристики слова, його ролі в мові та мовленні.

  Мова, як засіб спілкування це, перш за все мова слів. Словами називаються конкретні предмети, абстрактні поняття, виражаються почуття і стосунки.

  Головною особливістю слова є єдність лексичного і граматичного значень. Лексичні значення згустки людських знань про певні сторони дійсності, без їх засвоєння неможливо оволодіння мовою як засобом спілкування і знаряддям мислення. Значення слова має складну будову: в ньому можна виділити предметну віднесеність, т. Е. Позначення предмета, номінацію. У семантиці слова розрізняють і другу сторону систему абстракцій і узагальнень, яка ховається за словом, систему зв'язків і відносин, яка в ньому виражається. Наприклад, слово Стіл вказує на певний предмет стіл, але разом з тим виділяє суттєва ознака предмета наявність Настя від кореня Стіл., Стелили, настилати, а також позначає столи будь-якої форми, будь-якого виду.

  Слід розрізняти значення і сенс слова. Сенс це зміст слова в мові, в певному контексті. Слово в мові, може набувати різних смислові і емоційно експресивні відтінки, залежно від свого поєднання з іншими. Наприклад, значення слова Важкий в пропозиціях: Важкий тягар. Особливо важкі випробування випали на нашу долю на початку війни С. Смирнов. За ним всюди Вершник Мідний важкою ходою скакав А. С. Пушкін. Схилила важку голову жито Я. Дягутіте. Велика роль у зміні сенсу слова в мові належить також інтонації, з якою воно вимовляється.

  Слова в мові існують не изолир

  Вплив дидактичних ігор на процес формування словника дітей старшого дошкільного віку

  Курсовий проект - Педагогіка

  Актическое гри зв'язок навчальних елементів з елементами гри. Навчальний, дидактичний зміст врівноважується іншою стороною дидактичних ігор діяльністю. Тому діяльність в більшості дидактичних ігор організовується так, щоб вона якомога більше зосереджувала увагу дітей. У добре складеної дидактичної гри діти не повинні підозрювати, що вони чогось вчаться. Тут діяльність повинна в більшій чи меншій мірі приховувати навчальну, дидактичну мету гри. При проведенні дидактичної гри діти повинні завжди відчувати, що вони грають, а не вчаться.

  У дошкільній педагогіці і методиці склалося традиційний поділ дидактичних ігор на ігри з предметами, настільно друковані, словесні.

  Дидактичні ігри з предметами дуже різноманітні за ігровим матеріалами, змісту, організації проведення. Як дидактичних матеріалів використовуються іграшки, реальні предмети, об'єкти природи. Ігри з предметами дають можливість вирішувати різні виховно-освітні завдання: розширювати і уточнювати знання дітей, розвивати розумові операції, удосконалювати мова, виховувати довільність поведінки, пам'яті, уваги. Серед ігор з предметами особливе місце займають сюжетно дидактичні ігри та ігри інiеніровкі. У сюжетно дидактичних іграх діти виконують певні ролі, наприклад продавця або покупця ит. д. Ігри інiеніровкі допомагають уточнити уявлення про різних побутових ситуаціях, про літературних творах, про норми поведінки.

  Іншим видом дидактичних ігор є настільно друковані ігри, які різноманітні за змістом, навчальним завданням, оформлення. Вони допомагають уточнювати і розширювати уявлення дітей про навколишній світ, систематизувати знання, розвивати розумові процеси. Серед дидактичних ігор для дошкільнят переважають гри, в основі яких лежить парність картинок, що підбираються за подібністю. До даного виду відносяться різні типи лото, доміно, лабіринти, розрізні картинки, складні кубики ит. п.

  Словесні ігри відрізняються тим, що процес вирішення навчальної задачі здійснюється в розумовому плані, на основі уявлень і без опори на наочність. Тому словесні ігри проводять в основному з дітьми середнього і переважно старшого дошкільного віку. Крім мовного розвитку, формування слухового уваги за допомогою словесних ігор створюється емоційний настрій, вдосконалюються розумові операції, виробляються швидкість реакції, вміння розуміти гумор.

  Дидактична гра має свою структуру, яка включає кілька компонентів. Розглянемо ці компоненти:

  1. Навчальна задача основний елемент дидактичної гри, якому підпорядковані всі інші. Для дітей навчальна задача формулюється як ігрова. Таким чином, в ігровій завданню розкривається програма ігрових дій. Крім того, з її допомогою стимулюється бажання їх виконати. Ігрова завдання часто буває закладена в назву гри: Вгадай за описом, Скажи навпаки ит. п.

  2. Ігрові дії це способи прояву активності дитини в ігрових цілях: опустити руку в чудовий мішечок, намацати іграшку, описати її; побачити і назвати зміни, які відбулися з іграшками, розставленими на столі; підібрати ляльці наряди і предмети побуту, оздоблені геометричним візерунком. Ігрові дії змінюються в залежності від віку та рівня розвитку дітей. Але є одне педагогічне правило, з яким педагог повинен завжди слідувати при організації дидактичної гри: її розвиваючий ефект прямим чином залежить від того, наскільки різноманітні і змістовні ігрові дії, що виконуються дитиною. Якщо педагог, проводячи дидактичну гру, діє сам, а діти тільки спостерігають і іноді щось говорять, її виховно-освітня цінність пропадає.

  3. Правила забезпечують реалізацію ігрового змісту. Вони роблять гру демократичною: їм підпорядковуються всі учасники гри. Навіть всередині однієї дидактичної гри правила розрізняються. Одні спрямовують поведінку і пізнавальну діяльність дітей. Визначають характер і умови виконання ігрових дій, встановлюють їх послідовність, іноді черговість, регулюють відносини між граючими. Інші правила обмежують міру рухової активності дитини, пускають її по іншому руслу, ускладнюючи тим самим рішення навчальної задачі. У деяких іграх є правила, які забороняють якісь дії і передбачають покарання. Заборонні правила посилюють контроль дитини за своєю поведінкою, що підвищує довільність останнього.

  Між навчальною завданням, ігровими діями і правилами існує тісний зв'язок. Навчальна задача визначає ігрові дії, а правила допомагають здійснити ігрові дії і вирішити задачу.

  Здійснюючи словникову роботу, в тому числі і в дидактичних іграх, вихователі дотримуються наступних принципів:

  1. Робота на словом проводиться при ознайомленні дітей з навколишнім світом на основі активної пізнавальної діяльності;

  2. Формування словника відбувається одночасно з розвитком психічних процесів і розумових здібностей, з вихованням почуттів, стосунків і поведінки дітей;

  3. Всі завдання словникової роботи вирішуються в єдності і в певній послідовності.

  Розвиток мови дітей раннього віку через дидактичні ігри

  Збагачують словник дітей і дидактичні ігри Відгадай і назви, Відгадай, хто до нас прийшов? , Хто що робить? , Угадай персонажів казки, Назви тварин і скажи, хто як кричить; пальчикові ігри Де живе коваль? , Терем - теремок і т. Д

  Дитина може успішно оволодіти мовою тоді, коли з ним займаються не тольк

  Про в дошкільному закладі, а й вдома, в сім'ї. Пропаганду знань серед батьків з питання мовного розвитку здійснюємо в бесідах і консультаціях. Була проведена консультація на тему: Розвиток мови в дошкільному закладі; був створений журнал для батьків Ваш малюк від 1,5 до 3 років, де розкривалися такі теми: Вчимося говорити фрази, Радить логопед, Товариськість малюка.

  Уважно вивчивши і проаналізувавши методичну літературу по темі розвиток мови у дітей раннього віку через дидактичні ігри можна зробити наступний висновок, що дидактичні ігри відіграють велику роль у формуванні словникового запасу та активного мовлення у дітей раннього віку. Дидактична гра служить закріпленню знань, отриманих на заняттях, і активізації словника дітей раннього віку. Вона є природним станом, потребою дитячого організму, засобом спілкування і спільної діяльності дітей. Гра створює той позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси протікають найбільш активно. Вона виявляє індивідуальні здібності особистісні якості дитини, дозволяє визначити рівень його знань і уявлень, що необхідно для подальшої, ефективної роботи вихователя з даними дитиною.

  Мною щороку в групі проводиться діагностування з розвитку мовлення дітей. Під час діагностики діти були у віці двох років, а під час контрольного обстеження їм було близько трьох років.

  За основу ми взяли завдання формування словника у дітей 2-3 років, описаних в Програмі виховання і навчання в дитячому садку під редакцією Васильєвої.

  В ході обстеження використовувався метод індивідуальної діагностичної бесіди з дитиною, з метою виявлення рівня активного і пасивного словника, із застосуванням наочно-дидактичного посібника. Бесіда проходила в довірчих умовах окремо з кожною дитиною.

  А також проводилися спостереження за словником і промовою дітей під час режимних моментів, освітньої діяльності, у вільній діяльності, іграх.

  Показники розвитку мовлення дітей:

  Високий рівень - розуміють звернену до них мова, по словесному вказівкою педагога знаходять предмети за назвою, кольором, розміром; називають їх розташування; називають дії з предметами; імітують дії людей і руху тварин. Вживають засвоєні слова в самостійній мові.

  Середній - розуміють звернену до них мова, по словесному вказівкою педагога знаходять предмети за назвою, кольором, розміром; називають їх розташування; називають дії з предметами; імітують дії людей і руху тварин. У самостійній мові не вживають.

  Низький - розуміють звернену до них мова, по словесному вказівкою педагога знаходять предмети за назвою, кольором, розміром; не називають їх розташування; не називають дії з предметами; імітують дії людей і руху тварин. У самостійній мові не вживають.

  За результатами діагностики на початок навчального року можна зробити висновок за показниками розвитку мови.

  З дев'ятнадцяти обстежених дітей десять дітей мають низькі показники в промові, що становить 53%; вісім дітей - показали середній рівень, що становить 42%; і одна дитина - показав високий рівень розвитку мови, що становить 5% (див. додаток 1).

  Діагностика на кінець навчального року проводилася з тими ж дітьми (віком близько трьох років). В ході обстеження використовувався метод індивідуальної діагностичної бесіди з дитиною, з метою виявлення рівня активної і пасивної мови, із застосуванням наочно-дидактичного посібника. Бесіда проходила в довірчих умовах окремо з кожною дитиною. Результати обстеження показали наступні результати. У чотирьох дітей - високий рівень розвитку мови, що становить 21%, у дванадцяти дітей - середній рівень, що становить 63%, у трьох дітей - низький рівень, що становить 16% (це часто хворіє дитина і двоє з затримкою в мовному розвитку) (див. додаток 2).

  Після порівняння результатів можна зробити висновок про те, що дидактичні ігри дійсно впливають на формування словника і мови у дітей раннього віку. При порівнянні діаграм видно, що збільшився середній рівень розвитку мовлення дітей, стало більше дітей з високим рівнем розвитку, а це означає, що за допомогою дидактичних ігор ми активізували слова, наявні у дітей в пасивному словнику.

  Були вирішені всі поставлені завдання.

  Мною були вивчені наступні теми:

  1.1 Значення дидактичних ігор для формування мови у дітей раннього віку.

  1.2 Дидактичні ігри як засіб формування мови у дітей раннього віку.

  1.3 Види і структура дидактичних ігор.

  1.4 Вимоги до наочного матеріалу для дидактичних ігор.

  1.5 Опис передового досвіду по темі Розвиток мовлення дітей раннього віку через дидактичні ігри.

  Було проведено діагностику та виявлено рівень розвитку мови у дітей раннього віку.

  При порівнянні результатів видно істотні зміни в активному словнику дітей. З цього випливає, що дидактичні ігри дійсно впливають на формування словника і мови у дітей раннього віку.

  Були складені рекомендації для батьків.

  Найчастіше грайте з дітьми в різноманітні дидактичні ігри: настільні, сюжетні, рухливі. Адже дитині дуже важлива ваша участь в грі. Стати партнером в грі - отже зайняти місце співпраці, взаєморозуміння. Дорослий, який вступив в гру, непомітно керує нею, показує ігрові дії з новою іграшкою. Якщо дитина просить вас пограти з ним, не відмовляйте йому і собі в цьому задоволенні. І ви побачите, що гра принесе не тільки радість від спілкування, а й збагатить сімейні стосунки.

  Таким чином, при послідовній і систематичній роботі і тісному контакті з батьками, ми, педагоги можемо досягти позитивних результатів по формуванню і розвитку мовлення у дошкільників з раннього віку.

  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...