Опис молодшого шкільного віку. Діти шкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для школярів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Опис молодшого шкільного віку. Діти шкільного віку

Психологічна характеристика молодшого шкільного віку

1. Характеристика молодшого шкільного віку у вітчизняній та зарубіжній літературі

1.1 Психологічна характеристика молодшого шкільного віку

1.2 Розвиток самооцінки у дітей молодшого шкільного віку

2. Особливості навчальної діяльності в молодшому шкільному віці

2.1 Будова навчальної діяльності молодшого школяра

Список використаних джерел

Актуальність роботи. Найбільш характерна риса періоду з семи до десяти років полягає в тому, що в цьому віці дошкільник стає школярем. Це перехідний період, коли дитина поєднує в собі риси дошкільного дитинства з особливостями школяра. Ці якості уживаються в його поведінці і свідомості у вигляді складних і часом суперечливих поєднань. Як і будь-який перехідний стан, даний вік багатий прихованими можливостями розвитку, які важливо своєчасно вловлювати і підтримувати.

Основи багатьох психічних якостей особистості закладаються і культивуються в молодшому шкільному віці. Тому особливу увагу вчених зараз направлено на, виявлення резервів розвитку молодших школярів. Використання цих резервів дозволить більш успішно готувати дітей до подальшої навчальної та трудової діяльності.

Проблемою психологічні особливості молодшого шкільного віку займалися багато авторів: Л. І. Божович, Е. Е. Кравцова, Е. Еріксон, А. Л. Венгер, Н. І. Гуткина і ін.

Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Висока сенситивность цього вікового періоду визначає великі потенційні можливості різнобічного розвитку дитини.

Мета роботи: вивчити літературу з проблеми особливості психічного розвитку в молодшому шкільному віці.

Дати психологічну характеристику дітей молодшого шкільного віку.

Розглянути розвиток самооцінки у дітей молодшого шкільного віку

3. Визначити особливості навчальної діяльності в молодшому шкільному віці.

1. Характеристика молодшого шкільного віку у вітчизняній та зарубіжній літературі

1.1 Психологічна характеристика молодшого шкільного віку

У сучасній періодизації психічного розвитку молодший шкільний вік охоплює період від 6-7 до 9-11 років.

Вік від 6 до 11 років є надзвичайно важливим для психічного та соціального розвитку дитини. Кардинально змінюється його соціальний статус - він стає школярем, що призводить до перебудови всієї системи життєвих відносин дитини. У нього з'являються обов'язки, яких раніше не було і які визначаються тепер не тільки дорослими, але і оточуючими його однолітками.

У цей період відбувається подальший фізичний і психофізіологічний розвиток дитини, забезпечує можливість систематичного навчання в школі. Перш за все, вдосконалюється робота головного мозку і нервової системи. За даними фізіологів, до 7 років кора великих півкуль є вже в значній мірі зрілою.

Домінуючою функцією в молодшому шкільному віці стає - мислення. Завершується, що намітився в дошкільному віці перехід, від наочно-образного до словесно-логічного мислення.

Шкільне навчання будується таким чином, що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток. Якщо в перші два роки навчання діти багато працюють з наочними зразками, то в наступних класах, обсяг такого роду занять скорочується. Образне мислення все менше і менше виявляється необхідним у навчальній діяльності.

Наприкінці молодшого шкільного віку (і пізніше), проявляються індивідуальні відмінності: серед дітей психологи виділяють групи теоретиків або мислителів, які легко вирішують навчальні завдання в словесному плані, і практиків, яким потрібна опора на наочність та практичні дії, а також художників, з яскравим, образним мисленням. У більшості дітей спостерігається відносна рівновага між різними видами мислення.

Важлива умова для формування теоретичного мислення - формування наукових понять. Теоретичне мислення дозволяє учневі вирішувати завдання, орієнтуючись не на зовнішні, наочні ознаки і зв'язку об'єктів, а на внутрішні, суттєві властивості і відносини. Розвиток теоретичного мислення залежить від того, як і чому вчать дитину, тобто від типу навчання (система, розроблена Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидовим, Л. В. Занкова).

На думку Данилової Є. Є. в молодшому шкільному віці пам'ять, як і всі інші психічні процеси, зазнає суттєвих змін. Суть їх полягає в тому, що пам'ять дитини поступово набуває рис довільності, стаючи свідомо регульованою і опосередкованою. Невміння дитини запам'ятовувати позначається на його навчальної діяльності і впливає в кінцевому підсумку на ставлення до навчання і школи. У молодших класах, де від учня потрібно лише просте відтворення невеликого за обсягом матеріалу, спосіб просто запам'ятати дозволяє справлятися з навчальним навантаженням. Але нерідко він залишається у школярів единствен?

Психологічна характеристика молодшого шкільного віку. Особливості міжособистісних відносин у молодшому шкільному віці

Корисна стаття? Будь ласка, поставте +

До змісту
Період молодшого шкільного віку (6-7-10-11 л) Я в Товаристві. Вступає в новий соціум, але готовий до цього, головна людина - учитель, т. К. Через нього реалізується пізнавальна потреба і дитина хоче, щоб учитель до нього ставився також, щоб він його прийняв (самооцінка складається поступово). У цьому віці для дитини в вчителя втілені не тільки знання, скільки правила і норми суспільної поведінки. Приведення дитини до школи означає і приведення його до суспільних норм. (Гегель). Мотив приходу дитини в школу не навчальний (не можна хотіти те, що не знаєш), а громадський - дитина бажає підвищити свій статус (батьки на роботу, я в школу). Парадокс навчальної діяльності полягає в тому, що засвоюючи знання він в них нічого не змінює, але змінюється сам. У дитини починає зароджуватися рефлексія на себе (Ельконін).
Рефлексія - усвідомлення дитиною себе, як мислячим, пізнає себе, завдяки навчальної діяльності. Потреба пізнавальна.
Зовнішня Трудова Діяльність - навчальна.
Наявність довільних психічних процесів - це новоутворення молодшого шкільного віку. З цим новоутворенням дитина приходить в 1 клас. Якщо довільність психічних процесів є, то кризи немає. Розвиток здібностей до дії спочатку з учителем, потім самостійно, вчиться діяти поставленим цілям.
Новоутворенням молодшого школяра є рефлексія навчальної діяльності та вміння складати внутрішній план дій, є основою словесної навчальної діяльності, стає можливим для розвитку особистості. Його психічні процеси набувають довільність, він здатний до таких операцій, як порівняння, він пізнав ті закони об'єктивної науки, розуміє процес навчальної діяльності, відчуття своєї значущості, самостійності, дорослості. Він пізнав світ - потреба в самоствердженні, виражається в почутті дорослості.
Сензитивний період для розвитку самооцінки (зворотний зв'язок з учителем), почуття відповідальності, домагання на визнання (повинні правильно формуватися будинку).

Спілкування в сім'ї: найголовніше, що може дати сім'я - відчути, що таке «справі час - потехи час», брати відповідальність на себе, тим самим навчитися керувати своєю волею. Дитина відчуває ненасищаемой потреба звертатися до дорослих за оцінкою результатів своєї діяльності і досягнень. У цьому випадку дуже важливо підтримувати дитину своїми рідними.

Спілкування в школі: характерна риса взаємин молодших школярів полягає в тому, що їх дружба заснована на спільності зовнішніх життєвих обставин і випадкових інтересів (сидять за однією партою). Свідомість молодших школярів ще не досягає того рівня, щоб думка однолітків служило критерієм справжньої оцінки себе. Звичайно, діти 9-10 років з великим інтересом ставляться до оцінки, яку їм дають однокласники за спритність, сміливість і гостро переживають, якщо ця оцінка розходиться із бажаною. Але такі переживання короткочасні і головне їх легко змінити оцінкою з боку дорослого, а головне - вчителі, який стає головною людиною, організуючим не тільки навчальну діяльність, а й всі форми життя в школі. Авторитет учителя величезний, він обумовлений не тільки особистими якостями вчителя, але і соц. роллю в цьому віці. (Готовність до школи: Психологічна готовність, інтелектуальна готовність, особистісна готовність. Рівень розвитку мислення: вміти узагальнювати, диференціювати предмети, вміти виділити істотне і неістотне. Безкорисливий інтерес до того, що його оточує. 1. Мотиваційна готовність: пов'язана з бажанням вчитися, займатися важким і важливою справою, результат якого важливий як для нього, так і для оточуючих людей. 2.Коммунікатівная готовність: вольовий компонент пов'язаний підпорядковувати миттєві бажання загальними правилами.)

Міжособистісні відносини
- система установок, орієнтацій і очікувань членів групи відносно один одного, кіт обумовлені змістом і організацією спільної діяльності, а також тими цінностями, на яких грунтується спілкування людей.

Переглядів. 2631 | Рейтинг. 0.0 / 0

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...