Консультування проблем молодшого шкільного віку. Діти шкільного віку MAMA-Ua сайт для батьків
Головна » Для школярів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Консультування проблем молодшого шкільного віку. Діти шкільного віку

ПРОБЛЕМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Консультування батьків молодших школярів (як і дітей будь-якого віку) вибудовується відповідно до аналізу історії розвитку, соціальної ситуації розвитку, основних новоутворень даного віку і ведучого типу діяльності - навчальної. Тому основні труднощі в розвитку молодшого школяра пов'язані з навчальною діяльністю, відвідуванням школи, взаємодією з учителем і зростанням вимог з боку сім'ї.

Проблема шкільної невротизації набуває на сьогоднішній день особливої ​​ваги в психологічному консультуванні батьків. Школа, будучи покликаною вирішувати завдання розвитку дітей, часто явним або неявним чином виявляється першопричиною дитячої невротизації. Входження «в школу» вимагає від дитини інтенсивної орієнтування в соціальних відносинах між людьми, наявності у нього передумов для управління своєю поведінкою, підпорядкування його певним правилам, свідомого прийняття норм, вміння розуміти поставлене перед ним завдання, аналізувати процес діяльності та її результат. Однак всі ці вимоги так чи інакше виходять від дорослого, який в звичному для себе жанрі мораліте пояснює основні цілі, завдання та принципи майбутньої шкільного життя.

Відразу ж висувається цілий ряд нових для дитини умов: «Якщо ти будеш добре вчитися. »; «Якщо ти будеш добре поводитися на уроках. »; «Якщо ти швидко будеш робити уроки. »; «Якщо ти навчишся добре читати. »І т. Д. - Що в кінцевому підсумку формує у дитини амбівалентне ставлення до шкільного життя. З одного боку, радість від того, що нарешті я став великим, а з іншого, - страх від того, що раптом несправлюсь. Батьківські настанови виявляються здійсненні насилу або зовсім не здійсненні, оскільки школа при всій своїй сучасності не завжди готова до своєчасних з психологічної точки зору і кваліфікованим методам навчання. Суперечливість вимог школи, її непередбачуваність не дозволяють прогнозувати з повною упевненістю благополучне входження дитини в новий вид діяльності навіть при досить високому рівні підготовки до школи і психологічному прийнятті дитиною нового статусу.

В результаті дитина опиняється в надзвичайно складній життєвій ситуації: ще не опанувавши новим видом діяльності, ще не набувши адекватні засоби орієнтування в ній, він вже стикається з власним незнанням начебто знаної до вступу до школи діяльності. «Виявляється, шкільне життя не така, якою я її собі уявляв!»; «Виявляється, радості від настільки довго очікуваного події не так вже й багато!» Дитина на кожному кроці зустрічається з новими і новими протиріччями і просто-напросто не знає, що робити з повсякденно зростаючими вимогами, з новими умовностями, з новими знаннями (сверхзадачі - то у шкільної освіти немає), що призводить новоспеченого школяра до неможливості розгортання повноцінної орієнтування. Зрештою батьки починають помічати у своєї дитини зміни в його стані і поведінці: дитина часто хворіє, плаче з кожного приводу, сильно втомлюється, погано спить, гризе нігті, смокче пальці, не хоче ходити в школу, боїться відповідати біля дошки, став гірше читати в порівнянні з дошкольнічеством і т. д. що в психологічній науці і практиці може бути названо синдромом психогенної шкільної дезадаптації.

Питання 57. Особливості консультування дітей молодшого шкільного віку

Напрямки роботи психолога-консультанта

Труднощі в навчанні і соціальної адаптації у дітей молодшого шкільного віку

Стратегія роботи психолога у вирішенні проблеми труднощів в навчанні соціальної дезадаптації

1. Молодший шкільний вік становить період від 7 до 10 років. При груповому та індивідуальному консультуванні дітей молодшого шкільного віку психолог-консультант Здійснює свою роботу в напрямках подолання:

• труднощів в навчанні;

• труднощів соціальної адаптації в новому колективі і в новій для дитини обстановці.

2. Труднощі в навчанні і соціальної адаптації Можуть мати такі психологічні причини:

• перехід від дошкільного віку до молодшого шкільного та пов'язані з цим зміни в житті дитини:

- Поява нових видів діяльності;

- Поява нового соціального оточення, нових правил поведінки і викликані з цим труднощі адаптації;

- Зміна статусу дитини, який тепер називається школярем;

- Поява зобов'язань і відповідальності;

• труднощі в сім'ї дитини:

- Грубість у стосунках;

- Антигромадську поведінку батьків;

- Байдужість батьків до дітей і до їх утворення, помилки у вихованні;

- Невміла допомогу дітям;

• різні мозкові порушення, захворювання.

3. Стратегія роботи психолога у вирішенні проблеми труднощів в навчанні соціальної дезадаптації має свої напрямки:

Консультант в роботі з даною проблематикою повинен орієнтуватися на наступні основні етапи:

• діагностика розумових порушень;

• діагностика причин неуспішності в школі і надання корекційного впливу на основі отриманих результатів;

• проведення групових занять, Що мають різні цілі:

- Розвиток навичок соціальної взаємодії;

- Підвищення інтересу до навчання через гру;

- Підвищення пізнавальної активності і мотивації навчальної діяльності;

• аналіз впливу сім'ї на успішність дитини і Робота з батьками, що включає:

- Інформування про психологічні причини труднощів навчання;

- Корекцію батьківського ставлення до дитини, до його успіхів і невдач, формування адекватної оцінки якостей дитини, які не завищення, але і не заниження його здібностей;

- Вироблення стратегії ефективної поведінки батьків по відношенню до дитини і його проблеми, що допомагає подолати труднощі.

Питання 58. Особливості психологічного консультування підлітків і юнацтва

Поняття підліткового віку

Консультування батьків з проблем дітей дошкільного, молодшого шкільного віку.

Класифікація випадків звернення батьків дітей молодшого шкільного віку за психологічної консультацією
В основу такої класифікації можна покласти чотири виділені в літературі форми ПШД.

1. Несформованість елементів і навичок навчальної діяльності. Первинним наслідком є ​​зниження успішності, і батьківські запити психолога формулюються саме в цих термінах. Причиною несформованості навчальної діяльності можуть бути як індивідуальні особливості рівня інтелектуального розвитку дитини, так і педагогічна занедбаність, неуважне ставлення батьків і вчителя до того, як діти опановують прийомами навчальної діяльності.

2. Несформованість у учнів молодших класів мотивації навчання, спрямованість на інші, не шкільні, діяльності. У цьому випадку запит батьків звучить приблизно так: немає інтересу до навчання, йому б грати і грати, почав школу з інтересом, а тепер. Вихідною причиною може бути, наприклад, прагнення батьків «инфантилизировать» дитини, вважати його «маленьким». Необхідно, звичайно, розрізняти первинну і вторинну несформованість навчальної мотивації, т. Е. Руйнація мотивації навчання під дією несприятливих чинників. Зовнішні симптоми відсутності у дітей навчальної мотивації подібні з симптомами несформованості навичок навчальної діяльності - недисциплінованістю, відставанням у навчанні, неуважністю, безвідповідальністю та ін. Але, як правило, на тлі констатується досить високого рівня пізнавальних здібностей.

3. Нездатність довільної регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності, які проявляються в неорганізованості, неуважності, залежності дитини від дорослих, відомості. Причину недостатнього рівня розвитку довільності поведінки дитини при відсутності первинних порушень найчастіше шукають в особливостях сімейного виховання: це або потурають гипопротекция (т. Е. Вседозволеність, відсутність обмежень і норм, правил), або домінуюча гиперпротекция (повний контроль за діями дитини з боку дорослого ).

4. Невміння пристосуватися до темпу шкільного життя. Найчастіше це буває у дітей з мінімальною мозковою дисфункцією, у соматично ослаблених дітей. Однак останнє не є причиною дезадаптації. Причина може лежати в особливостях сімейного виховання, в «тепличних» умовах життя дитини. Виявляється «темпова» непристосованість дітей по-різному: в тривалому (до пізнього вечора і на шкоду прогулянкам) готуванні уроків, іноді в хронічних запізнення в школу, часто - в стомленні дитини до кінця навчального дня, до кінця навчального тижня, аж до того, що батьки переводять його на скорочену
навчальний тиждень.

Звичайно, термінологія, в якій батьки викладають свою скаргу і запит в консультацію, відрізняється від термінології опису форм дезадаптації. Та й самі випадки звернення в психологічну консультацію набагато більш різноманітні за своїм змістом і аж ніяк не зводяться до проблем шкільної неуспішності.

КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО ПРОБЛЕМ ДІТЕЙ
Відмінною особливістю сформованої в даний час консультативної практики є різна частота звернень батьків з приводу дітей. Основний потік становлять батьки дошкільнят і молодших школярів. У цьому віковому діапазоні консультант зустрічається з найбільш широким віялом проблем. Однак така ситуація обумовлена не стільки об'єктивними особливостями віку (в ранньому та підлітковому віці існує нітрохи не менше проблемних точок розвитку), скільки ставленням дорослого до наявних проблем, сприйняттям їх тимчасовими, що проходять у міру дорослішання дитини. Так, в батьківському свідомості існує уявлення про складнощі першого року життя дитини. Це проблеми годування, безсонних ночей, «безпричинного» плачу - все це потрібно просто пережити, перетерпіти. Саме в силу даної установки і недостатнього знання особливостей дитячого розвитку у батьків немовлят не виникає думки про те, що наявні у них труднощі виходять за рамки нормативних. Відвідування консультації батьками немовляти - подія виняткова, і залишається тільки сподіватися, що в результаті посилюється в даний час роботи психологів з майбутніми батьками ситуація може змінитися. Профілактична просвітницька робота допомагає звернути увагу на ті сторони психічного розвитку дитини, які в подальшому будуть визначати його успішність, дає необхідні засоби контролю. Поки ж робота з майбутніми батьками не зайняла повноцінного місця в консультативній практиці, проблеми розвитку немовляти рідко вирішуються за допомогою психолога-консультанта. В результаті психолог зустрічається не стільки з самою проблемою, скільки з її відстроченими наслідками. Так, проблеми, з якими приходять в консультацію батьки двох-чотирьох-річних дітей часто є відгомоном особливостей розвитку дитини в дитинстві.

Вам щось ще треба? скористайтеся пошуком по сайту:

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...